AKIT
English Eesti

policy server

poliitikaserver

olemus
server poliitikapõhises võrgus,
- annab autentimisteenuseid
- hõlbustab failide jälitust ja haldust