AKIT
English Eesti

policy server

poliitikaserver

autentimisteenuseid andev ning failide jälitust ja ohjet hõlbustav server poliitikapõhises võrgus