AKIT
English Eesti

monitoring policy

seirepoliitika

olemus
ISACA: reeglid, mis visandavad,
kuidas hangitakse ja tõlgendatakse teavet
arvutite, võrkude, rakenduste ja teabe
kasutamise kohta