AKIT
English Eesti

privacy problems

privaatsusprobleemid

olemus
privaatsuse ohud
ISO/IEC 29100:
- andmete kaotsiminek
- andmeterviklus
- diskrimineerimine
- edasiandmine kolmandatele
- kalastamine
- kaugturundus
- kelmus
- konfidentsiaalsuserike
- kontrolli alt väljumine
- kuritarvitus
- kõlvatusele ahvatlemine
- küberkuriteod
- moonutamine
- nimevargus
- nuhkvara
- omastamine
- reklaamvara
- sissetung
- soovimatu paljastamine
- spämm
- vead
- väljapressimine