AKIT
English Eesti

extortion (1)

väljapressimine (1)

olemus
kasu taotlemine sundusega

Eestis
Karistusseadustik, § 214. Väljapressimine
(1) Varalise kasu üleandmise nõudmise eest, kui on ähvardatud piirata isiku vabadust, avaldada häbistavaid andmeid või hävitada või rikkuda vara, samuti kui on kasutatud vägivalda, - karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.
(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:
1) isiku poolt, kes on varem toime pannud väljapressimise, varguse, röövimise või kelmuse;
2) suures ulatuses;
3) raske tervisekahjustuse tekitamisega;
4) grupi või kuritegeliku ühenduse poolt,
5) isikult vabaduse võtmisega või
6) vara rikkumise või hävitamisega, -
karistatakse nelja- kuni kaheteistaastase vangistusega.

ülevaateid
https://www.freeadvice.com/legal/what-is-the-difference-between-extortion-and-blackmail/

https://www.dailywritingtips.com/extortion-and-blackmail/

https://en.wikipedia.org/wiki/Extortion

https://www.welivesecurity.com/2020/09/18/five-cybercriminals-extortion-schemes/

https://www.ic3.gov/Media/Y2020/PSA200420

https://alpinesecurity.com/blog/cyber-extortion-ransomware-vs-extortionware/

vt ka
- doksing
- liiakasuvõtt
- šantaaž
- seksuaalšantaaz