AKIT
English Eesti

industrial control system

tehnojuhtimissüsteem; protsessijuhtimissüsteem

olemus
arvutipõhine automatiseeritud süsteem
tehniliste protsesside juhtimiseks:
- rakendusalad eeskätt
------ tööstustootmine
------ energeetika
------ tehnoteenused jms
- näiteks
------ superviisorsüsteem
------ hajusjuhtimissüsteem
- alusvahenditeks
----- andurid, täiturid, juhtseadmed
----- universaal- ja eriarvutid
----- programmeeritavad kontrollerid
----- andmesidel

ISO/IEC 27019 (energeetika):
process control system,
protsessijuhtimissüsteem:
süsteem elektrienergia, gaasi või kütte
genereerimise, edastuse, talletuse, jaotamise
ning nende protsesside abiprotsesside
juhtimiseks ja seireks

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_control_system

https://en.wikipedia.org/wiki/Process_control

https://www.mwes.com/types-od-industrial-control-systems

https://www.edrawmax.com/industrial-control-system/

http://www.cse.zju.edu.cn/eclass/attachments/2013-03/01-1362529387-2734.pdf

turvalisus
https://www.us-cert.gov/sites/default/files/recommended_practices/DHS_Common_Cybersecurity_Vulnerabilities_ICS_2010.pdf

https://www.blackhat.com/docs/eu-14/materials/eu-14-Soullie-Industrial-Control-Systems-Pentesting-PLCs-101.pdf

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-82r2.pdf

https://nccoe.nist.gov/sites/default/files/library/project-descriptions/mf-ics-1-project-description-draft.pdf

https://www.cyberbit.com/blog/ot-security/triton-ics-malware-protection/

https://arxiv.org/pdf/2002.04124.pdf

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/ICS/ICS-Security_compendium.pdf?__blob=publicationFile&v=3

vt ka
- SCADA
- tehnokahjurvara
- tööstusautomaatika süsteem