AKIT
English Eesti

industrial control system

tehnojuhtimissüsteem; protsessijuhtimissüsteem

olemus
arvutipõhine automatiseeritud süsteem tehniliste protsesside juhtimiseks:
- rakendusalad eeskätt tööstustootmine, tehnoteenused jms
- näiteks superviisorsüsteem, hajusjuhtimissüsteem
- alusvahenditeks
----- andurid, täiturid, juhtseadmed
----- universaal- ja eriarvutid
----- programmeeritavad kontrollerid
----- andmesidel

ISO/IEC 27019 (energeetika, process control system, protsessijuhtimissüsteem): süsteem elektrienergia, gaasi või kütte genereerimise, edastuse, talletuse ja jaotamise ning nende protsesside abiprotsesside juhtimiseks ja seireks

ülevaateid
https://www.slideshare.net/SAHUKANCHAN/process-control-system

https://www.slideshare.net/AnalogDevicesInc/ve13-process-control-hartmann

http://www.kierunkizamawiane.pwr.wroc.pl/materialy/industrial_control_system_czemplik.pdf

https://www.researchgate.net/publication/229481519_Process_Control

http://www.cse.zju.edu.cn/eclass/attachments/2013-03/01-1362529387-2734.pdf

turvalisus
https://www.us-cert.gov/sites/default/files/recommended_practices/DHS_Common_Cybersecurity_Vulnerabilities_ICS_2010.pdf

https://www.blackhat.com/docs/eu-14/materials/eu-14-Soullie-Industrial-Control-Systems-Pentesting-PLCs-101.pdf

http://www.utdallas.edu/~axc127431/papers/asiaccs2011.pdf

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-82r2.pdf

https://nccoe.nist.gov/sites/default/files/library/project-descriptions/mf-ics-1-project-description-draft.pdf

https://www.cyberbit.com/blog/ot-security/triton-ics-malware-protection/

https://www.researchgate.net/publication/311680337_Classifications_of_Industrial_Control_System_Cyber_Attacks

vt ka
- SCADA
- ttehnokahjurvara
- tööstusautomaatika süsteem