sensor (1)

andur (1)

Õ: eesti keeles on niigi mitmetähenduslik sensor
selles tähenduses eksitav

olemus
seadis, mis muundab ühe füüsikalise suuruse (temperatuuri, rõhu, kiiruse) või kujutise (nähtava või muu, näiteks sõrmejälje) teiseks suuruseks, mis on mõõtmiseks, juhtimiseks, otsustuseks või esituseks sobivam, näiteks mehaaniliseks nihkeks, elektriliseks pingeks, elektritakistuseks, signaali(kogumi)ks

näiteid
(ISO määratlusi koos alaliikide määratlustega on üle 300)
ISO/TR 11065:
seadis, mis võimaldab süsteemil avastada ja edastada välistingimuste muutusi
= device that enables a system to detect and transmit changes in external conditions

ISO/IEC 29182, 30128:
seadis, mis jälgib ja mõõdab loodusnähtuse või tehisprotsessi mingit füüsikalist omadust ja muundab selle mõõtetulemi signaaliks (elektriliseks, keeemiliseks või muuks)
= device that observes and measures a physical property of a natural phenomenon or man-made process and converts that measurement into a signal
Note. Signal can be electrical, chemical, etc.


ISO/IEC 27039:
sissetungi tuvastuse süsteemi komponent või agent, mis kogub jälgitava süsteemi või võrgu kohta
sündmuseandmeid
= component/agent of IDPS which collects event data from information systems or a network under observation

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Sensor

https://medium.com/@qian87552512/classification-of-sensors-623f6188d8ef

http://ijlalhaider.pbworks.com/w/file/fetch/64130986/A%20Sensor%20Classification%20Scheme.pdf

http://engineering.nyu.edu/gk12/amps-cbri/pdf/Intro%20to%20Sensors.pdf

https://www.edn.com/Pdf/ViewPdf?contentItemId=4420987

https://cas.ee.ic.ac.uk/people/dario/files/E302/1-Sensors.pdf

https://www.theiotacademy.co/blog/sensor/

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sensors

vt ka
- andur (2)
- andurivõrk

- automaatikavõrk
- infrapuna-andur
- kiudpuuteandur

- liikumisandur
- lähedusandur

- mitmeanduriline
- nutiandur

- sissetungiandur

- tuleandur

Toimub laadimine

sensor (1)

andur (1)

Õ: eesti keeles on niigi mitmetähenduslik sensor
selles tähenduses eksitav

olemus
seadis, mis muundab ühe füüsikalise suuruse (temperatuuri, rõhu, kiiruse) või kujutise (nähtava või muu, näiteks sõrmejälje) teiseks suuruseks, mis on mõõtmiseks, juhtimiseks, otsustuseks või esituseks sobivam, näiteks mehaaniliseks nihkeks, elektriliseks pingeks, elektritakistuseks, signaali(kogumi)ks

näiteid
(ISO määratlusi koos alaliikide määratlustega on üle 300)
ISO/TR 11065:
seadis, mis võimaldab süsteemil avastada ja edastada välistingimuste muutusi
= device that enables a system to detect and transmit changes in external conditions

ISO/IEC 29182, 30128:
seadis, mis jälgib ja mõõdab loodusnähtuse või tehisprotsessi mingit füüsikalist omadust ja muundab selle mõõtetulemi signaaliks (elektriliseks, keeemiliseks või muuks)
= device that observes and measures a physical property of a natural phenomenon or man-made process and converts that measurement into a signal
Note. Signal can be electrical, chemical, etc.


ISO/IEC 27039:
sissetungi tuvastuse süsteemi komponent või agent, mis kogub jälgitava süsteemi või võrgu kohta
sündmuseandmeid
= component/agent of IDPS which collects event data from information systems or a network under observation

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Sensor

https://medium.com/@qian87552512/classification-of-sensors-623f6188d8ef

http://ijlalhaider.pbworks.com/w/file/fetch/64130986/A%20Sensor%20Classification%20Scheme.pdf

http://engineering.nyu.edu/gk12/amps-cbri/pdf/Intro%20to%20Sensors.pdf

https://www.edn.com/Pdf/ViewPdf?contentItemId=4420987

https://cas.ee.ic.ac.uk/people/dario/files/E302/1-Sensors.pdf

https://www.theiotacademy.co/blog/sensor/

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sensors

vt ka
- andur (2)
- andurivõrk

- automaatikavõrk
- infrapuna-andur
- kiudpuuteandur

- liikumisandur
- lähedusandur

- mitmeanduriline
- nutiandur

- sissetungiandur

- tuleandur

Palun oodake...

Tõrge

sensor (1)

andur (1)

Õ: eesti keeles on niigi mitmetähenduslik sensor
selles tähenduses eksitav

olemus
seadis, mis muundab ühe füüsikalise suuruse (temperatuuri, rõhu, kiiruse) või kujutise (nähtava või muu, näiteks sõrmejälje) teiseks suuruseks, mis on mõõtmiseks, juhtimiseks, otsustuseks või esituseks sobivam, näiteks mehaaniliseks nihkeks, elektriliseks pingeks, elektritakistuseks, signaali(kogumi)ks

näiteid
(ISO määratlusi koos alaliikide määratlustega on üle 300)
ISO/TR 11065:
seadis, mis võimaldab süsteemil avastada ja edastada välistingimuste muutusi
= device that enables a system to detect and transmit changes in external conditions

ISO/IEC 29182, 30128:
seadis, mis jälgib ja mõõdab loodusnähtuse või tehisprotsessi mingit füüsikalist omadust ja muundab selle mõõtetulemi signaaliks (elektriliseks, keeemiliseks või muuks)
= device that observes and measures a physical property of a natural phenomenon or man-made process and converts that measurement into a signal
Note. Signal can be electrical, chemical, etc.


ISO/IEC 27039:
sissetungi tuvastuse süsteemi komponent või agent, mis kogub jälgitava süsteemi või võrgu kohta
sündmuseandmeid
= component/agent of IDPS which collects event data from information systems or a network under observation

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Sensor

https://medium.com/@qian87552512/classification-of-sensors-623f6188d8ef

http://ijlalhaider.pbworks.com/w/file/fetch/64130986/A%20Sensor%20Classification%20Scheme.pdf

http://engineering.nyu.edu/gk12/amps-cbri/pdf/Intro%20to%20Sensors.pdf

https://www.edn.com/Pdf/ViewPdf?contentItemId=4420987

https://cas.ee.ic.ac.uk/people/dario/files/E302/1-Sensors.pdf

https://www.theiotacademy.co/blog/sensor/

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sensors

vt ka
- andur (2)
- andurivõrk

- automaatikavõrk
- infrapuna-andur
- kiudpuuteandur

- liikumisandur
- lähedusandur

- mitmeanduriline
- nutiandur

- sissetungiandur

- tuleandur

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!