AKIT
English Eesti

IDEA

IDEA

(< International Data Encryption Algorithm,
"rahvusvaheline andmete krüpteerimise algoritm")

olemus
plokkšiffer:
- J. Massey ja Xuejia Lai, 1991
- plokid 64-bitised, võtmed 128-bitised
- oli mõeldud asendama šifrit DES
- oli kasutusel PGP versioonis 2.0
- patendid aegusid 2012
- on fakultatiivina standardis OpenPGP

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Data_Encryption_Algorithm

http://www.ijcns.com/pdf/ijtesvol8no1-2.pdf

http://www.quadibloc.com/crypto/co040302.htm

standard
https://tools.ietf.org/html/rfc5469

turvalisus
http://www.rroij.com/open-access/secureinternational-data-encryptionalgorithm.php?aid=41116

https://eprint.iacr.org/2012/264.pdf

https://hrcak.srce.hr/file/262162