AKIT
English Eesti

block (1)

plokk (1)

Õ:pole sama mis blokk

olemus
(1a) terviklik struktuuriüksus, näiteks
- seadme osa:
------ sisendplokk
------ toiteplokk
- rühm tervikuna käsitletavaid järjestikku
------ salvestuskohti
------ programmilauseid
------ kirjeid
------ sõnu
------ märke
------ bitte

ISO/IEC 2382:
terviküksusena jäädvustatav
või edastatav elemendijärjend

ISO/IEC 27040:
andmete ketta- ja lintseadmetele
salvestuse ja sealt võtu üksus

ISO/IEC 18033 jm, krüptograafia:
määratletud pikkusega bitistring

(1b) täisnurkne materjali- või objektikogum, näiteks
- ehitusdetail: suurplokk, väikeplokk
- kirjaplokk
- margiplokk

vt ka
- andmetöötlusplokk
- biomeetriaandmete plokk, biomeetriaandmeplokk
- esmaplokk
- juhtelektroonika plokk
- korrektsiooniplokkrünne
- lihtplokk
- moodul
- n-bitine plokkšiffer
- pesaplokk
- pistikplokk
- plokiahel
- plokiaheltehnoloogia
- plokilahter
- plokk (2)
- plokkbloob
- plokkfail
- plokkšiffer
- plokkšifripõhine räsifunktsioon
- plokkskeem
- plokktsitaat
- protsessoriplokk
- signatuuriplokk
- toiteplokk
- ühekordne šifriplokk
- ühine juhtplokk, ühisjuhtplokk
- võrguplokk