AKIT
English Eesti

one-time pad

ühekordne šifriplokk; hetkvõtišiffer