AKIT
English Eesti

correcting-block attack

korrektsiooniplokkrünne

olemus
plokkhaaval räsimise (näiteks Merkle'i ja Damgårdi meetodil sooritatava) puhul võimalik räsirünne: leitakse plokk, mis tihendusfunktsiooni kaks erinevat sisendolekut teisendab üheks ja samaks väljundolekuks, st tekitab kollisiooni

täpsemalt
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4419-5906-5_566