AKIT
English Eesti

correcting-block attack

korrektsiooniplokkrünne

olemus
räsirünne,
mis on võimalik plokkhaaval räsimise puhul
(näiteks Merkle'i ja Damgårdi meetodil):
leitakse plokk, mis tekitab kollisiooni, st teisendab tihendusfunktsiooni kaks sisendolekut
üheks ja samaks väljundolekuks

täpsemalt
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4419-5906-5_566