AKIT
English Eesti

plugin (2)

pistikplokk

olemus
pistmikuga paigaldatav lisaplokk,
näiteks trükkplaadina

näiteid
https://duckduckgo.com/?q=plugin+module&t=h_&iar=images&iax=images&ia=images