AKIT
English Eesti

key offset

võtmenihe

ISO 11568: krüptovõtmele mingi loenduri
liitmisel mooduliga 2 saadud tulem