AKIT
English Eesti

key offset

võtmenihe

olemus
ISO 11568:
tulem, mis saadakse
krüptovõtme ja mingi loenduri
liitmisel mooduliga 2
result of adding a counter to a cryptographic key using modulo-2 addition