AKIT
English Eesti

counter (1)

loendur

olemite või sündmuste loenduse vahend, sealhulgas

ISO/IEC/IEEE 24765: programmi täitmise käigus huvialuse sündmuse ilmnemiste arvu jäädvustuseks kasutatav muutuja

ISO 11568: kahe poole vahel näiteks sama võtmekaitsevõtmega järjestikuste võtmeväljastuste reguleerimiseks kasutatav sammloenduse vahend