AKIT
English Eesti

key generating function

võtme genereerimise funktsioon, võtmeloomefunktsioon

olemus
ISO/IEC 11770:
funktsioon, mille
parameetritest vähemalt üks on salajane,
ja millega teatud algoritmile ja rakendusele
tekitatakse võtmed,
mida tuletada ei ole arvutuslikult mõistlik,
kui salajasi parameetreid ei teata

näide
https://docs.oracle.com/cd/E95904_01/books/DataQUCM/DataQAdmUniConnectAPI9.html

vt ka
- võtme genereerimine