AKIT
English Eesti

key generating function

võtme genereerimise funktsioon, võtmeloomefunktsioon