AKIT
English Eesti

key generating function

võtme genereerimise funktsioon

olemus
ISO/IEC 11770: funktsioon,
- sisendandmeteks on rida parameetreid,
------ vähemalt üks neist salajane
- väljastab võtmed,
------ mis sobivad kavatsetud algoritmile ja rakendusele
- väljastise tuletamine salajasi sisendandmeid teadmata
------ ei ole arvutuslikult mõistlik

vt ka
- võtme genereerimine