AKIT
English Eesti

key generation

võtme genereerimine

olemus
krüptovõtme (automaatne) loomine mingi algoritmi järgi
- näiteks tehes võrdtõenäosusliku juhusliku valiku
------ võtme kõigi võimalike väärtuste hulgast

vt ka
- võtme genereerimise funktsioon