AKIT
English Eesti

keystream function

võtmejadafunktsioon

olemus
ISO/IEC 18033: funktsioon
- argument on võtmejadageneraatori hetkeolek
- võib-olla koos eelnevalt genereeritud krüptogrammi osaga
- väärtus on järgmine võtmejada osa