AKIT
English Eesti

keystream generator

võtmejadageneraator

olemus
ISO/IEC 18033: olekupõhine protsess, st lõplik automaat
- sisendandmeteks on
------ võti
------ algväärtusvektor
------ vajadusel krüptogramm
- väljastab suvalise pikkusega võtmejada
------ bitijadana või bitiplokkide jadana

vt ka
- võtmejadafunktsioon