AKIT
English Eesti

keystream generator

võtmejadageneraator

olemus
ISO/IEC 18033:
olekupõhine protsess,
st lõplik automaat,
sisendandmed on
- võti
- algväärtusvektor
- vajadusel krüptogramm
väljastab
suvalise pikkusega võtmejada,
bitijadana või bitiplokkide jadana

näide
https://eprint.iacr.org/2005/175.pdf

vt ka
- võtmejadafunktsioon