AKIT
English Eesti

key agreement (1)

võtme kokkuleppimine

olemus

ISO 11568, ISO/IEC 11770:
protsess olemite ühisvõtme kehtestamiseks
- nii, et ükski neist ei saaks selle võtme väärtust ette määrata
- st ükski olemitest ei saa arvutuslikult tõhusalt
------ valida väiksemat võtmeruumi
------ ja sundida arvutatud võtit sellesse

ISO/IEC 29180:
võtmekehtestuse käsi- või elektronprotseduur
- tulemina saadav võti on funktsioon kahe või mitme osaleja antud teabest
- nii et ükski osaleja ei saaks teiste poolte panusest sõltumatult selle võtme väärtust ette määrata

ISO 15782: võtme väärtuse sidusrežiimis läbirääkimine võtit (ka krüpteeritult) edastamata

ülevaateid
https://csrc.nist.gov/CSRC/media/Events/Key-Management-Workshop-2001/documents/guideline-overview.pdf

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/143863/Vesteras%20-%20Analysis%20of%20key%20agreement%20protocols.pdf?sequence=1

https://security.stackexchange.com/questions/48220/difference-between-key-generation-and-key-agreement

vt ka
- võtmekehtestus (1)
- võtmekehtestus (2)