AKIT
English Eesti

shared secret key

ühisvõti

ISO/IEC 11770: võti, mida ühiselt kasutavad kõik aktiivsed olemid mitmele olemile määratud võtmekehtestusmehhanismi kaudu