AKIT
English Eesti

shared secret key

ühisvõti

olemus
ISO/IEC 11770:
võti, mida ühiselt kasutavad kõik aktiivsed olemid
mitmele olemile määratud
võtmekehtestusmehhanismi kaudu
=
key which is shared with all the active entities via a key establishment mechanism for multiple entities

vt ka
- salajane võti
- ühissaladus