AKIT
English Eesti

weak key

nõrk võti

olemus
krüptovõtme selline väärtus, mille puhul
krüptoalgoritm käitub oodatavast erinevalt ning
hõlbustab seeläbi ründajal võtme leidmist

ISO/IEC 27040:
võti, mile interaktsioon konkreetse šifri mingi aspektiga
nõrgestab selle šifri turbetugevust

näiteid
nõrku võtmeid on leitud näiteks algoritmidel
- RC4
- IDEA
- DES
- Blowfish