AKIT
English Eesti

identity-based key encapsulation mechanism

identiteedipõhine võtmekapselduse mehhanism