AKIT
English Eesti

key encapsulation mechanism

võtmekapseldusmehhanism

olemus
liik krüpteerimismeetodeid:
- rakendavad salajase võtme kaitseks selle edastamisel
------ avaliku võtmega krüptograafia algoritme

ISO/IEC 18033: asümmeetrilisele šifrile sarnanev mehhanism, milles krüpteerimisalgoritm
- võtab sisendandmeteks mingi avaliku võtme ning
- genereerib salajase võtme ja selle salajase võtme krüptogrammi

vt ka
- identiteedipõhine võtmekaselduse mehhanism