AKIT
English Eesti

decryption key

dekrüpteerimisvõti

olemus
dekrüpteerimise sooritamiseks vajalik krüptovõti