AKIT
English Eesti

decryption key

dekrüpteerimisvõti

dekrüpteerimise sooritamiseks vajalik krüptovõti