AKIT
English Eesti

key-only attack

puhtvõtmeline rünne

olemus
liik digitaalsignatuuri ründeid:
- ründajal on ainult avalik verifitseerimisvõti