AKIT
English Eesti

key-only attack

puhtvõtmeline rünne

olemus
liik digitaalsignatuuri ründeid:
ründajal on ainult avalik verifitseerimisvõti
=
in a key - only attack , the attacker is only given the public verification key