AKIT
English Eesti

key-only attack

puhtvõtmeline rünne