AKIT
English Eesti

public key

avalik võti

olemus
võtmepaari kuuluv mittesalajane võti, mis omaniku soovi korral tehakse üldteatavaks, tavaliselt digitaalsertifikaadiga

standardmääratlusi
ISO/IEC 9735, 9796, 10181, 13888, 15444, 15782, 18014, 18033, 19790, TR 29149, 29150, ISO 11568, 15764, 17068, 17090, 17960, 21091, 22600, 24543, ISO/TR 18307: olemi asümmeetrilisse võtmepaari kuuluv võti, mille võib avalikustada:
- ei tarvitse olla üldteatav, võib olla teada ainult mingile ettemääratud rühmale
- signatuurisüsteemis määrab verifitseerimisteisenduse
- krüpteerimissüsteemis määrab krüpteerimisteisenduse

ISO/IEC 11770: olemi asümmeetrilisse võtmepaari kuuluv võti, mille võib tavaliselt avalikustada turvalisust rikkumata

ISO/IEC 9798, 29167: asümmeetrilisse paari kuuluv andmeüksus, mille võib avalikustada ja mida tuleb igal kontrollijal kasutada taotleja identiteedi väljaselgitamiseks

ISO/IEC 2382: suvalisele olemile krüpteeritud suhtluseks vastava privaatvõtme omanikuga määratud võti

vt ka
- avaliku võtmega krüptograafia
- avaliku võtme taristu
- krüpteerimine avaliku võtmega
- privaatvõti
- salajane võti