AKIT
English Eesti

public key

avalik võti

olemus
võtmepaari kuuluv
mittesalajane võti,
mis omaniku soovi korral avalikustatakse,
tavaliselt digitaalsertifikaadiga

standardmääratlusi
ISO/IEC 9735, 9796, 10181, 13888, 15444, 15782, 18014, 18033, 19790, TR 29149, 29150, ISO 11568, 15764, 17068, 17090, 17960, 21091, 22600, 24543, ISO/TR 18307:
võti, mis kuulub olemi asümmeetrilisse võtmepaari:
- võidakse avalikustada
- võib ka olla teada ainult
mingile ettemääratud rühmale
- signatuurisüsteemis määrab
verifitseerimisteisenduse
- krüpteerimissüsteemis määrab
krüpteerimisteisenduse

ISO/IEC 11770:
võti, mis kuulub olemi asümmeetrilisse võtmepaari,
tavaliselt on avalikustatav turvalisust rikkumata

ISO/IEC 9798, 29167:
andmeüksus, mis kuulub
asümmeetrilisse paari ning
mille võib avalikustada ja
mida tuleb igal kontrollijal kasutada
taotleja identiteedi väljaselgitamiseks

ISO/IEC 2382:
võti olemi krüpteeritud suhtluseks
vastava privaatvõtme omanikuga
=
a key that is intended for use by any entity for encrypted communication with the owner of the corresponding private key

ülevaateid
https://www.techopedia.com/definition/16139/public-key

https://www.lawinsider.com/dictionary/public-key

https://www.tutorialspoint.com/difference-between-private-key-and-public-key

vt ka
- avaliku võtmega krüptograafia
- avaliku võtme taristu
- krüpteerimine avaliku võtmega
- privaatvõti
- salajane võti