public key infrastructure

avaliku võtme taristu, PKI

olemus
süsteem, millesse kuuluvad
IT vahendid, inimesed, poliitikad ja protseduurid
avalike võtmete sidumiseks kasutajate identiteetidega,
tavaliselt digitaalsertifikaatide abil

ISO/IEC 15945:
süsteem, mis koosneb usaldatavatest kolmandatest pooltest
koos teenustega, mida nad annavad digitaalsignatuuride
rakendamise (sealhulgas genereerimise ja kontrollimise) toeks, ning neid teenuseid kasutavatest inimestest või
tehnilistest komponentidest
= the system consisting of trusted third parties, together with the services they make available to support the application (including generation and validation) of digital signatures, and of the persons or technical components, who use these services

ISO 21188:
struktuur, mis hõlmab riistvara, tarkvara, inimesi, protsesse
ja poliitikaid ning rakendab digitaalsignatuuri tehnoloogiat
hõlbustamaks tõendatava seose loomist
asümmeetrilise võtmepaari avaliku komponendi ja
vastavat privaatvõtit valdava abonendi vahel
= structure of hardware, software, people, processes and policies that employs digital signature technology to facilitate a verifiable association between the public component of an asymmetric public key pair with a specific subscriber that possesses the corresponding private key

ülevaateid
https://www.codecademy.com/article/public-key-infrastructure

https://en.wikipedia.org/wiki/Public_key_infrastructure

http://cups.cs.cmu.edu/courses/ups-fa11/slides/Ur_Maass_ups_oct_20.pdf

http://www.cse.psu.edu/~trj1/cse543-f13/slides/cse543-pki.pdf

https://www.giac.org/paper/gsec/2171/idiots-guide-public-key-infrastructure/103692

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.200.4665&rep=rep1&type=pdf

https://oaktrust.library.tamu.edu/bitstream/handle/1969.1/195007/Module%207%20Public%20Key%20Infrastructure.pdf?sequence=8

Toimub laadimine

public key infrastructure

avaliku võtme taristu, PKI

olemus
süsteem, millesse kuuluvad
IT vahendid, inimesed, poliitikad ja protseduurid
avalike võtmete sidumiseks kasutajate identiteetidega,
tavaliselt digitaalsertifikaatide abil

ISO/IEC 15945:
süsteem, mis koosneb usaldatavatest kolmandatest pooltest
koos teenustega, mida nad annavad digitaalsignatuuride
rakendamise (sealhulgas genereerimise ja kontrollimise) toeks, ning neid teenuseid kasutavatest inimestest või
tehnilistest komponentidest
= the system consisting of trusted third parties, together with the services they make available to support the application (including generation and validation) of digital signatures, and of the persons or technical components, who use these services

ISO 21188:
struktuur, mis hõlmab riistvara, tarkvara, inimesi, protsesse
ja poliitikaid ning rakendab digitaalsignatuuri tehnoloogiat
hõlbustamaks tõendatava seose loomist
asümmeetrilise võtmepaari avaliku komponendi ja
vastavat privaatvõtit valdava abonendi vahel
= structure of hardware, software, people, processes and policies that employs digital signature technology to facilitate a verifiable association between the public component of an asymmetric public key pair with a specific subscriber that possesses the corresponding private key

ülevaateid
https://www.codecademy.com/article/public-key-infrastructure

https://en.wikipedia.org/wiki/Public_key_infrastructure

http://cups.cs.cmu.edu/courses/ups-fa11/slides/Ur_Maass_ups_oct_20.pdf

http://www.cse.psu.edu/~trj1/cse543-f13/slides/cse543-pki.pdf

https://www.giac.org/paper/gsec/2171/idiots-guide-public-key-infrastructure/103692

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.200.4665&rep=rep1&type=pdf

https://oaktrust.library.tamu.edu/bitstream/handle/1969.1/195007/Module%207%20Public%20Key%20Infrastructure.pdf?sequence=8

Palun oodake...

Tõrge

public key infrastructure

avaliku võtme taristu, PKI

olemus
süsteem, millesse kuuluvad
IT vahendid, inimesed, poliitikad ja protseduurid
avalike võtmete sidumiseks kasutajate identiteetidega,
tavaliselt digitaalsertifikaatide abil

ISO/IEC 15945:
süsteem, mis koosneb usaldatavatest kolmandatest pooltest
koos teenustega, mida nad annavad digitaalsignatuuride
rakendamise (sealhulgas genereerimise ja kontrollimise) toeks, ning neid teenuseid kasutavatest inimestest või
tehnilistest komponentidest
= the system consisting of trusted third parties, together with the services they make available to support the application (including generation and validation) of digital signatures, and of the persons or technical components, who use these services

ISO 21188:
struktuur, mis hõlmab riistvara, tarkvara, inimesi, protsesse
ja poliitikaid ning rakendab digitaalsignatuuri tehnoloogiat
hõlbustamaks tõendatava seose loomist
asümmeetrilise võtmepaari avaliku komponendi ja
vastavat privaatvõtit valdava abonendi vahel
= structure of hardware, software, people, processes and policies that employs digital signature technology to facilitate a verifiable association between the public component of an asymmetric public key pair with a specific subscriber that possesses the corresponding private key

ülevaateid
https://www.codecademy.com/article/public-key-infrastructure

https://en.wikipedia.org/wiki/Public_key_infrastructure

http://cups.cs.cmu.edu/courses/ups-fa11/slides/Ur_Maass_ups_oct_20.pdf

http://www.cse.psu.edu/~trj1/cse543-f13/slides/cse543-pki.pdf

https://www.giac.org/paper/gsec/2171/idiots-guide-public-key-infrastructure/103692

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.200.4665&rep=rep1&type=pdf

https://oaktrust.library.tamu.edu/bitstream/handle/1969.1/195007/Module%207%20Public%20Key%20Infrastructure.pdf?sequence=8

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!