AKIT
English Eesti

public key infrastructure

avaliku võtme taristu, PKI

olemus
IT vahendite, inimeste, poliitikate ja protseduuride süsteem avalike võtmete sidumiseks kasutajate identiteetidega, tavaliselt digitaalsertifikaatide abil

ISO/IEC 15945: süsteem, mis koosneb usaldatavatest kolmandatest pooltest koos teenustega, mida nad annavad digitaalsignatuuride rakendamise (sealhulgas genereerimise ja kontrollimise) toeks, ning neid teenuseid kasutavatest inimestest või tehnilistest komponentidest

ISO 21188: riistvara, tarkvara, inimesi, protsesse ja poliitikaid hõlmav struktuur, mis rakendab digitaalsignatuuri tehnoloogiat hõlbustamaks tõendatava seose loomist asümmeetrilise võtmepaari avaliku komponendi ja vastvat privaatvõtit valdava konkreetse abonendi vahel

ülevaateid
https://www.slideshare.net/AlexdeJong/pki-for-dummies

http://cups.cs.cmu.edu/courses/ups-fa11/slides/Ur_Maass_ups_oct_20.pdf

http://www.cse.psu.edu/~trj1/cse543-f13/slides/cse543-pki.pdf

https://www.giac.org/paper/gsec/2171/idiots-guide-public-key-infrastructure/103692

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.200.4665&rep=rep1&type=pdf

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-32.pdf