AKIT
English Eesti

public key infrastructure

avaliku võtme taristu, PKI

olemus
süsteem, millesse kuuluvad
IT vahendid, inimesed, poliitikad ja protseduurid
avalike võtmete sidumiseks
kasutajate identiteetidega,
tavaliselt digitaalsertifikaatide abil

ISO/IEC 15945:
süsteem, mis koosneb
usaldatavatest kolmandatest pooltest
koos teenustega, mida nad annavad
digitaalsignatuuride rakendamise
(sealhulgas genereerimise ja kontrollimise) toeks, ning neid teenuseid kasutavatest inimestest
või tehnilistest komponentidest

ISO 21188:
struktuur, mis hõlmab
riistvara, tarkvara, inimesi, protsesse ja poliitikaid ning rakendab digitaalsignatuuri tehnoloogiat
hõlbustamaks tõendatava seose loomist
asümmeetrilise võtmepaari avaliku komponendi ja
vastavat privaatvõtit valdava abonendi vahel

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_key_infrastructure

http://cups.cs.cmu.edu/courses/ups-fa11/slides/Ur_Maass_ups_oct_20.pdf

http://www.cse.psu.edu/~trj1/cse543-f13/slides/cse543-pki.pdf

https://www.giac.org/paper/gsec/2171/idiots-guide-public-key-infrastructure/103692

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.200.4665&rep=rep1&type=pdf

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-32.pdf