AKIT
English Eesti

authentication

autentimine

Õ:sõna tuleneb kreeka tüvest auto (= ise), kuid 10% termini kasutajaist veebis kirjutab "audentimine" (0,22% seevastu lisab bürokraadisufikseid: "autentiseerimine")

olemus
kontrolli protsess:
- üks kasutaja, süsteem, muu olem saab kontrollida teise olemi väidetava identiteedi tõesust
- aluseks tavaliselt mingi spetsiifiline
------ esitatud teave, näiteks parool
------ ese, näiteks kiipkaart või muu turvatõend
------ eristav püsitunnus (biomeetrik)
------ eristav asukoht (aadress)

ISO/IEC 27000 jt: kinnituse otsing olemi väidetava identiteedi, tunnusomaduse või päritolu õigsusele;

ISO/IEC 24760: identiteediteabe formaliseeritud verifitseerimise protsess

ISO/IEC 10181, 18014, 18028: olemi identiteedile kinnituse saamine

ISO/IEC 2382, 30124 (biomeetria): millegi vaieldamatu päritolu või tõesuse tõendamine või tõestamine

OpenID Connect: protsess piisava kinnituse saamiseks olemi ja väidetava identiteedi vahelise seose kohta

täpsemalt
https://www.youtube.com/watch?v=927KdwZZoU0

https://www.slideshare.net/AliRaw1/authentication-24695177

ülevaateid
https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/authentication/overview-authentication-methods-protocols-118

http://www.techrepublic.com/article/understanding-and-selecting-authentication-methods/

http://www.ijcaonline.org/research/volume131/number9/pandya-2015-ijca-907389.pdf

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00912435/PDF/A_Review_on_Authentication_Methods.pdf

https://hal.inria.fr/hal-00912435/document

https://www.oasis-open.org/committees/download.php/48334/OASIS-3rd-deliveatble-start.pptx

https://www.researchgate.net/profile/Junaid_Chaudhry/publication/317646678/figure/fig1/AS:506603279482880@1497795042729/Fig-1-A-taxonomy-of-authentication-methods-28.ppm

http://www.ijcttjournal.org/Volume16/number-3/IJCTT-V16P124.pdf

juhiseid
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-63-2.pdf

vt ka
- aktiivautentimine
- andmeallika autentimine
- asümmeetriline autentimismeetod
- autentimisandmed
- autentimise algataja
- autentimisega Bütsantsi leppe probleem
- autentimisega Bütsantsi leppe protokoll
- autentimisega tööviis
- autentimise kinnitus
- autentimise lubatõrge
- autentimisest möödumine
- autentimiseta
- autentimiskontekst
- autentimiskonteksti klass
- autentimismärgis
- autentimisnõude teave
- autentimispilet
- autentimisprotokoll
- autentimissaladus
- autentimissertifikaat
- autentimisserver
- autentimissuhtlus
- autentimissuhtluse teave
- autentimistaotlus
- autentimisteave
- autentimistegur
- autentimistiir
- autentimisvõti
- autonoomne autentimissertifikaat
- avatekstiga autentimine
- avatud autentimine
- dünaamiline autentimine
- elektrooniline autentimine
- graafiline autentimine
- isikuteadmusega autentimine, KBA
- kaksikautentimine
- kaudne võtme autentimine olemilt A olemile B
- kihtautentimine
- lihtautentimine
- liht-pääsuautentimine
- liitautentimine
- lisakanaliga autentimine
- lühendautentimine
- multiautentimine, mitmikautentimine
- nelikautentimine
- olemi A autentimine olemile B
- olemi autentimine
- olemi autentimiskindlus
- olemi autentimiskindluse karkass
- olemite mõlemautentimine
- otsene võtme autentimine olemilt A olemile B
- partneri autentimine
- passiivautentimine
- pääs autentimistõrkega
- riskadaptiivne autentimine, riskipõhine autentimine
- seadme autentimine
- seadmeautentimine
- sidus autentimissertifikaat
- staatiline autentimine
- sõnumiautentimiskood, MAC-kood
- sõnumiautentimiskoodi algoritm, MAC algoritm
- sõrmeveeniautentimine
- sümmeetriline autentimismeetod
- tahkautentimine
- tugev autentimine
- tõukeautentimine
- vastastikku autentimine
- veebisaidi autentimine
- verifitseerimise autentimisteave
- võtme mõlemautentimine
- võtmete kokkuleppimine laiendatud paroolautentimisega
- võtmete kokkuleppimine paroolautentimisega
- võtmete kokkuleppimine võrdparoolautentimisega
- ühepoolne autentimine
- ühisautentimine
- ühisvõtmega autentimine