AKIT
English Eesti

passive authentication

passiivautentimine

olemus
kiipkaardi turvamehhanism:
- põhineb digisignatuuril ja võtmepaaril
- takistab võltsimist ja manipuleerimist

ISO/IEC 18013:
mehhanism, mis kinnitab, et
masinloetavad andmed kiipkaardil
ei ole pärast kaardi väljaandmist muutunud

täpsemalt
http://www.icao.int/Meetings/TAG-MRTD/Documents/Tag-Mrtd-18/Kinneging.pdf

https://www.bsi.bund.de/EN/Topics/ElectrIDDocuments/SecurityMechanisms/securPA/pa_node.html

https://pdfs.semanticscholar.org/e7a9/fd7a6e073da219647bb5ead66be17390f905.pdf