AKIT
English Eesti

passive authentication

passiivautentimine

olemus
automaatne autentimine,
kiipkaardi turvameede:
- põhineb digisignatuuril ja võtmepaaril
- takistab võltsimist ja manipuleerimist

ISO/IEC 18013:
mehhanism, mis kinnitab, et
masinloetavad andmed kiipkaardil
ei ole pärast kaardi väljaandmist muutunud

ülevaateid
http://www.icao.int/Meetings/TAG-MRTD/Documents/Tag-Mrtd-18/Kinneging.pdf

https://www.bsi.bund.de/EN/Topics/ElectrIDDocuments/SecurityMechanisms/securPA/pa_node.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Biometric_passport

https://www.icao.int/publications/documents/9303_p11_cons_en.pdf