AKIT
English Eesti

ADSL

ADSL

(= asymmetric digital subscriber line,
"asümmeetriline digitaalne abonendiliin")

olemus
andmeside tehnoloogia:
- põhineb telefoniliinil
- erimodemiga
- asümmeetriliste üles- ja allalaadimiskiirustega
- maksimaalkiirus sõltuvalt standardi versioonist:
------ allalaadimisel 4-24 Mbit/s
------ üleslaadimisel 0,5-3,5 Mbit/s

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=FyurQOs4a3E

https://www.youtube.com/watch?v=shAUkuDV2sY

http://www.uky.edu/~jclark/mas355/ADSL.PDF

https://www.itu.int/ITU-T/worksem/asna/presentations/Session_6/asna_0604_s6_p4_palm.pdf

http://www.encinacomm.com/img/images/SpeedVsDistance.jpg

standardid
http://www.sys2u.com/images_kb/adsl-standard.gif

https://en.wikipedia.org/wiki/Asymmetric_digital_subscriber_line#ADSL_standards