AKIT
English Eesti

acquirer

hankija

ISO/IEC 12207, ISO/IEC/IEEE 15288: huvipool (ostja, klient, omanik, soetaja või sisemine või organisatsiooni sponsor), kes hangib või soetab tarnijalt toodet või teenust

ISO/IEC 27036: huvipool, kes soetab tarnijalt toodet või teenust (rahalisi vahendeid vahetades või mitte)

ISO/IEC TR 12182, ISO/IEC 25040: (tarnija suhtes väline või sisemine) isik või organisatsioon, kes hangib või soetab tarnijalt süsteemi, tarkvaratoodet või tarkvarateenust (mis võib olla süsteemi osa)