AKIT
English Eesti

acquirer

hankija

olemus
ISO/IEC 12207, ISO/IEC/IEEE 15288:
huvipool (ostja, klient, omanik, soetaja, sponsor),
kes hangib või soetab tarnijalt toodet või teenust

ISO/IEC 27036:
huvipool, kes soetab tarnijalt toodet või teenust
(rahalisi vahendeid vahetades või mitte)

ISO/IEC TR 12182, ISO/IEC 25040:
(tarnija suhtes väline või sisemine)
isik või organisatsioon, kes hangib või soetab tarnijalt
- süsteemi
- tarkvaratoodet või
- tarkvarateenust (ka süsteemi osana)