AKIT
English Eesti

administrative privileges

haldusõigused, ülemaõigused

olemus
haldusülesannetega eeliskasutaja õigused