AKIT
English Eesti

administrative privileges

haldusõigused

haldusülesannetega eeliskasutaja õigused