AKIT
English Eesti

assurance (1)

tagatis; tagamine

(1a) mitmesuguses tavalises tähenduses

(1b) CC: alus veendumiseks, et hindamisobjekt vastab funktsionaalsetele turvanõuetele