AKIT
English Eesti

availability (1)

käideldavus

Õ:ei ole "kättesaadavus" (mis on käideldavuse tarvilik, aga mitte piisav komponent) ega "juurdepääsetavus"

olemus
üks kolmest teabe turvalisuse tuumelemendist (teised kaks on konfidentsiaalsus ja terviklus); iseloomustab teabe, IT-süsteemide, inimeste ja protsesside teovõimet ja kättesaadavust sel ajal, mil organisatsioon neid vajab; sõltuvalt kontekstist on tähendus kvalitatiivne ("on/ei ole käideldav") või kvantitatiivne ("mil määral on käideldav")

ISO 7498, ISO/IEC 27000 jt: omadus olla volitatud olemi nõudel õigel ajal kättesaadav ja kasutuskõlblik

täpsemalt
https://www.slideshare.net/sommerville-videos/availability-and-reliability

http://www.eventhelix.com/RealtimeMantra/FaultHandling/reliability_availability_basics.htm

http://www.eventhelix.com/RealtimeMantra/FaultHandling/system_reliability_availability.htm

http://www.weibull.com/hotwire/issue79/relbasics79.htm

https://image.slidesharecdn.com/structuredapproachtoitbusinesssystemavailabilityandcontinuityplanninganalysisanddesign-100218122006-phpapp02/95/structured-approach-to-it-business-system-availability-and-continuity-planning-analysis-and-design-6-728.jpg

käideldavusrisk
https://www.isaca.org/Journal/archives/2010/Volume-1/Pages/Availability-Risk-Assessment-A-Quantitative-Approach1.aspx

http://www.openriskmanual.org/wiki/IT_Availability_Risk

http://apps.teradata.com/tdmo/v07n02/FactsAndFun/Services/MinimizeRisk.aspx

käideldavusmeetmed
http://slideplayer.com/slide/5264683/16/images/10/Availability+Controls.jpg