AKIT
English Eesti

unavailability

käideldamatus

olemus
käideldavuse puudumine
- kvalitatiivne või
- statistilise tõenäosusliku näitajana