AKIT
English Eesti

active reconnaissance

aktiivluure

ründeotstarbelise teabe kogumine sihtmärksüsteemi kohta, näiteks portide skaneerimise jms sondeerimise teel