AKIT
English Eesti

active reconnaissance

aktiivluure

olemus
ründeotstarbelise teabe kogumine sihtsüsteemi kohta

näide
- portide skaneerimine