AKIT
English Eesti

authentication context class

autentimiskonteksti klass

olemus
OpenID Connect, SAML: konkreetses kontekstis võrdväärseteks loetavate autentimismeetodite või -protseduuride kogum

täpsemalt
http://www.ldapwiki.com/wiki/Authentication%20Context%20Class

http://www.immagic.com/eLibrary/ARCHIVES/TECH/OASIS/O040219A.pdf