AKIT
English Eesti

additional safeguard (2)

lisa-turvaelement

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
PRADO kontekstis:
läbipaistev aken, kaardi pääsukood
(PRADO:)
transparent window, card access number


PACE puhul: põimriba, masinkontrollitav erisus
(PACE:)
windowed security thread, machine verifiable feature