AKIT
English Eesti

windowed security thread

põimriba

("akendega turvalõng")

olemus
alusmaterjali sisse põimitud metall- või polüesterriba
- dokumendis või rahatähes
- tükati pinnale tõusev, enamasti vertikaalse kriipsjoonena
- võib sisaldada muid turvaelemente, näiteks
------ mikrotrükki
------ ultravioletitundlikkust
------ hologrammi vm

näide
https://bamalegre.files.wordpress.com/2013/12/new-philippine-money.jpg