adaptability

sobitatavus

olemus
sõltub kontekstist

ISO/IEC 2382-36:
(e-õpe) digitaalressursi või väljastussüsteemi võime sobitda väljastamisel esitus, juhtimismeetodid, struktuur, suhtlusvõime tüüp ja kasutajatugi
= (e-learning) ability of a digital resource or delivery system to adjust the presentation, con-
trol methods, structure, access mode, and
user supports, when delivered


näiteid
ISO/IEC 25010:
toimivalt ja tõhusalt sobitamise määr
toote või süsteemi sobitamisel
teistsuguste või tulevaste
riistvara-, tarkvara- või muude
käitus- või kasutuskeskkondadega,
hõlmab sisemise suutvuse mastabeeritavust
kuvaväljade, tabelite, tehingumahtude, aruandevormingute
jms elementide osas
= degree to which a product or system can effectively and efficiently be adapted for different or evolving hardware, software or other operational or usage environments
Note 1. Adaptability includes the scalability of internal capacity (e.g. screen fields, tables, transaction volumes, report formats, etc.).


ISO 6707:
võimalikkus muuta, et teha sobivaks mingiks otstarbeks
= ability to be changed or modified to make suitable for a particular purpose

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptability

Toimub laadimine

adaptability

sobitatavus

olemus
sõltub kontekstist

ISO/IEC 2382-36:
(e-õpe) digitaalressursi või väljastussüsteemi võime sobitda väljastamisel esitus, juhtimismeetodid, struktuur, suhtlusvõime tüüp ja kasutajatugi
= (e-learning) ability of a digital resource or delivery system to adjust the presentation, con-
trol methods, structure, access mode, and
user supports, when delivered


näiteid
ISO/IEC 25010:
toimivalt ja tõhusalt sobitamise määr
toote või süsteemi sobitamisel
teistsuguste või tulevaste
riistvara-, tarkvara- või muude
käitus- või kasutuskeskkondadega,
hõlmab sisemise suutvuse mastabeeritavust
kuvaväljade, tabelite, tehingumahtude, aruandevormingute
jms elementide osas
= degree to which a product or system can effectively and efficiently be adapted for different or evolving hardware, software or other operational or usage environments
Note 1. Adaptability includes the scalability of internal capacity (e.g. screen fields, tables, transaction volumes, report formats, etc.).


ISO 6707:
võimalikkus muuta, et teha sobivaks mingiks otstarbeks
= ability to be changed or modified to make suitable for a particular purpose

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptability

Palun oodake...

Tõrge

adaptability

sobitatavus

olemus
sõltub kontekstist

ISO/IEC 2382-36:
(e-õpe) digitaalressursi või väljastussüsteemi võime sobitda väljastamisel esitus, juhtimismeetodid, struktuur, suhtlusvõime tüüp ja kasutajatugi
= (e-learning) ability of a digital resource or delivery system to adjust the presentation, con-
trol methods, structure, access mode, and
user supports, when delivered


näiteid
ISO/IEC 25010:
toimivalt ja tõhusalt sobitamise määr
toote või süsteemi sobitamisel
teistsuguste või tulevaste
riistvara-, tarkvara- või muude
käitus- või kasutuskeskkondadega,
hõlmab sisemise suutvuse mastabeeritavust
kuvaväljade, tabelite, tehingumahtude, aruandevormingute
jms elementide osas
= degree to which a product or system can effectively and efficiently be adapted for different or evolving hardware, software or other operational or usage environments
Note 1. Adaptability includes the scalability of internal capacity (e.g. screen fields, tables, transaction volumes, report formats, etc.).


ISO 6707:
võimalikkus muuta, et teha sobivaks mingiks otstarbeks
= ability to be changed or modified to make suitable for a particular purpose

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptability

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!