adaptability

sobitatavus

olemus
sõltub kontekstist

ISO/IEC 2382-36:
(e-õpe) digitaalressursi või väljastussüsteemi võime sobitda väljastamisel esitus, juhtimismeetodid, struktuur, suhtlusvõime tüüp ja kasutajatugi

= (e-learning) ability of a digital resource or delivery system to adjust the presentation, con-
trol methods, structure, access mode, and
user supports, when delivered


näiteid
ISO/IEC 25010:
toote võime olla toimivalt ja tõhusalt sobitatav mitmesuguste riistvara-, tarkvara- või muude töö- või kasutuskeskkondadega või neisse üleviidav
(i) muudatused hõlmavad selliseid, mida teevad spetsialiseeritud tugipersonal või äri- või käidupersonal või lõppkasutajad
(ii) kui toodet peab sobitama lõppkasutaja, vastab sobitatavus sobivusele individualiseerimiseks, nagu see on määratletud standardis ISO 9241-110
(iii) tegelike kasutuskontekstide algseist määratletuist lahknevuse või muutumise põhjustatud toimimatust või tõhutust kasutajate jaoks saab lahendada kvaliteedi tõstmise tsükli kordamisega, mille käigus korratakse hindamise ja nõuete määratlemist selle kvaliteedinäitaja seisukohalt ning probleemid avastatakse ja lahendatakse; sobitatavuse ja paindlikkuse suurendamiseks saab koostoimes rakendada ka muid kvaliteedi alamkarakteristikuid, tavaliselt näiteks hõlmavust ja abistavust; sellised kasutuskonteksti lahknevused või muutused võivad hõlmata näiteks järgmisi juhtumeid:
-- süsteemi kasutamine algselt ettekavatsematutel asjaoludel, näiteks vee all või kosmoses;
- süsteemi kasutamine piiratud töörežiimis väiksema energiatoitega või õnnetuse või avarii tõttu sidevõrguühenduseta
-- kui kaasatakse või mõjutatakse ettekavatsematuid kasutajaid
=
capability of a product to be effectively and efficiently adapted for or transferred to different hardware, software or other operational or usage environments
Note 1. Adaptations include those carried out by specialized support staff, and those carried out by business or operational staff, or end users.
Note 2. If the product is to be adapted by the end user, adaptability corresponds to suitability for individualization as defined in ISO 9241-110.
Note 3. Ineffectiveness or inefficiencies for users caused by differences or changes in their actual contexts of use beyond those initially specified in the requirements can be resolved by repeating the quality improvement cycle, in which evaluation and requirements definition are iterated from the perspective of this quality characteristic, and problems are discovered and solved.
Also, other quality subcharacteristics, typically such as inclusivity and user assistance, can be collaboratively applied to improve adaptability and flexibility.
Such differences or changes in the context of use can include, for example, the following cases:
— when using the system initially unintended circumstances, e.g. underwater or in outer space;
— when using the system in limited operation mode with less energy supplies or no communication network connectivity due to an accident or a disaster;
-- when initially unintended types of users are involved or influenced.


ISO 6707:
võimalikkus muuta, et teha sobivaks mingiks otstarbeks
= ability to be changed or modified to make suitable for a particular purpose

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptability

Toimub laadimine

adaptability

sobitatavus

olemus
sõltub kontekstist

ISO/IEC 2382-36:
(e-õpe) digitaalressursi või väljastussüsteemi võime sobitda väljastamisel esitus, juhtimismeetodid, struktuur, suhtlusvõime tüüp ja kasutajatugi

= (e-learning) ability of a digital resource or delivery system to adjust the presentation, con-
trol methods, structure, access mode, and
user supports, when delivered


näiteid
ISO/IEC 25010:
toote võime olla toimivalt ja tõhusalt sobitatav mitmesuguste riistvara-, tarkvara- või muude töö- või kasutuskeskkondadega või neisse üleviidav
(i) muudatused hõlmavad selliseid, mida teevad spetsialiseeritud tugipersonal või äri- või käidupersonal või lõppkasutajad
(ii) kui toodet peab sobitama lõppkasutaja, vastab sobitatavus sobivusele individualiseerimiseks, nagu see on määratletud standardis ISO 9241-110
(iii) tegelike kasutuskontekstide algseist määratletuist lahknevuse või muutumise põhjustatud toimimatust või tõhutust kasutajate jaoks saab lahendada kvaliteedi tõstmise tsükli kordamisega, mille käigus korratakse hindamise ja nõuete määratlemist selle kvaliteedinäitaja seisukohalt ning probleemid avastatakse ja lahendatakse; sobitatavuse ja paindlikkuse suurendamiseks saab koostoimes rakendada ka muid kvaliteedi alamkarakteristikuid, tavaliselt näiteks hõlmavust ja abistavust; sellised kasutuskonteksti lahknevused või muutused võivad hõlmata näiteks järgmisi juhtumeid:
-- süsteemi kasutamine algselt ettekavatsematutel asjaoludel, näiteks vee all või kosmoses;
- süsteemi kasutamine piiratud töörežiimis väiksema energiatoitega või õnnetuse või avarii tõttu sidevõrguühenduseta
-- kui kaasatakse või mõjutatakse ettekavatsematuid kasutajaid
=
capability of a product to be effectively and efficiently adapted for or transferred to different hardware, software or other operational or usage environments
Note 1. Adaptations include those carried out by specialized support staff, and those carried out by business or operational staff, or end users.
Note 2. If the product is to be adapted by the end user, adaptability corresponds to suitability for individualization as defined in ISO 9241-110.
Note 3. Ineffectiveness or inefficiencies for users caused by differences or changes in their actual contexts of use beyond those initially specified in the requirements can be resolved by repeating the quality improvement cycle, in which evaluation and requirements definition are iterated from the perspective of this quality characteristic, and problems are discovered and solved.
Also, other quality subcharacteristics, typically such as inclusivity and user assistance, can be collaboratively applied to improve adaptability and flexibility.
Such differences or changes in the context of use can include, for example, the following cases:
— when using the system initially unintended circumstances, e.g. underwater or in outer space;
— when using the system in limited operation mode with less energy supplies or no communication network connectivity due to an accident or a disaster;
-- when initially unintended types of users are involved or influenced.


ISO 6707:
võimalikkus muuta, et teha sobivaks mingiks otstarbeks
= ability to be changed or modified to make suitable for a particular purpose

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptability

Palun oodake...

Tõrge

adaptability

sobitatavus

olemus
sõltub kontekstist

ISO/IEC 2382-36:
(e-õpe) digitaalressursi või väljastussüsteemi võime sobitda väljastamisel esitus, juhtimismeetodid, struktuur, suhtlusvõime tüüp ja kasutajatugi

= (e-learning) ability of a digital resource or delivery system to adjust the presentation, con-
trol methods, structure, access mode, and
user supports, when delivered


näiteid
ISO/IEC 25010:
toote võime olla toimivalt ja tõhusalt sobitatav mitmesuguste riistvara-, tarkvara- või muude töö- või kasutuskeskkondadega või neisse üleviidav
(i) muudatused hõlmavad selliseid, mida teevad spetsialiseeritud tugipersonal või äri- või käidupersonal või lõppkasutajad
(ii) kui toodet peab sobitama lõppkasutaja, vastab sobitatavus sobivusele individualiseerimiseks, nagu see on määratletud standardis ISO 9241-110
(iii) tegelike kasutuskontekstide algseist määratletuist lahknevuse või muutumise põhjustatud toimimatust või tõhutust kasutajate jaoks saab lahendada kvaliteedi tõstmise tsükli kordamisega, mille käigus korratakse hindamise ja nõuete määratlemist selle kvaliteedinäitaja seisukohalt ning probleemid avastatakse ja lahendatakse; sobitatavuse ja paindlikkuse suurendamiseks saab koostoimes rakendada ka muid kvaliteedi alamkarakteristikuid, tavaliselt näiteks hõlmavust ja abistavust; sellised kasutuskonteksti lahknevused või muutused võivad hõlmata näiteks järgmisi juhtumeid:
-- süsteemi kasutamine algselt ettekavatsematutel asjaoludel, näiteks vee all või kosmoses;
- süsteemi kasutamine piiratud töörežiimis väiksema energiatoitega või õnnetuse või avarii tõttu sidevõrguühenduseta
-- kui kaasatakse või mõjutatakse ettekavatsematuid kasutajaid
=
capability of a product to be effectively and efficiently adapted for or transferred to different hardware, software or other operational or usage environments
Note 1. Adaptations include those carried out by specialized support staff, and those carried out by business or operational staff, or end users.
Note 2. If the product is to be adapted by the end user, adaptability corresponds to suitability for individualization as defined in ISO 9241-110.
Note 3. Ineffectiveness or inefficiencies for users caused by differences or changes in their actual contexts of use beyond those initially specified in the requirements can be resolved by repeating the quality improvement cycle, in which evaluation and requirements definition are iterated from the perspective of this quality characteristic, and problems are discovered and solved.
Also, other quality subcharacteristics, typically such as inclusivity and user assistance, can be collaboratively applied to improve adaptability and flexibility.
Such differences or changes in the context of use can include, for example, the following cases:
— when using the system initially unintended circumstances, e.g. underwater or in outer space;
— when using the system in limited operation mode with less energy supplies or no communication network connectivity due to an accident or a disaster;
-- when initially unintended types of users are involved or influenced.


ISO 6707:
võimalikkus muuta, et teha sobivaks mingiks otstarbeks
= ability to be changed or modified to make suitable for a particular purpose

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptability

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!