AKIT
English Eesti

asymmetric cryptosystem

asümmeetriline krüptosüsteem

olemus
ISO 11568: krüptosüsteem kahe täiendoperatsiooniga:
- kumbki kasutab üht kahest eraldi, kuid omavahel seotud [võtmest]
------ (/term/133), avalikust ja privaatvõtmest, kusjuures
------ privaatvõtme tuletamine avalikust võtmest pole arvutuslikult mõistlik

vt ka
- sümmeetriline krüptosüsteem