AKIT
English Eesti

association (1)

side (2)

olemus
olemite seos formaalkeeltes ja protokollides

näiteid
ISO/IEC/IEEE 24765, UML:
tegija ja kasutusmalli vaheline suhe,
mis näitab, et see olem
interakteerib süsteemiga
selle kasutusmalli kaudu

ISO/IEC 14752:
konkreetset töötlusinteraktsiooni toetav
protokolliobjektide vaheline suhe,
mis on loodud sõltumatult andmevahetusest

vt ka
- side (1)
- side (3)