AKIT
English Eesti

association (1)

side (2)

olemus
olemite seos formaalkeeltes ja protokollides

näiteid
ISO/IEC/IEEE 24765, UML:
tegija ja kasutusmalli vaheline suhe,
mis näitab, et see olem
interakteerib süsteemiga
selle kasutusmalli kaudu
=
a relationship between an actor and a use case
that indicates that the actor interacts with the system
by means of the use case


ISO/IEC 14752:
konkreetset töötlusinteraktsiooni toetav
protokolliobjektide vaheline suhe,
mis on loodud sõltumatult protokolli andmevahetusest
=
a relationship (binding) between protocol objects (or between a protocol object and an interceptor) that is established independently of the protocol exchanges that support a particular computational interaction.

vt ka
- side (1)
- side (3)