AKIT
English Eesti

affix

afiks, liide

olemus
tuletus- või muuteosis sõna koostises :
- juurega või teise liitega liitunud morfeem
- ei esine iseseisva sõnana
- asendi järgi sõnas on alaliigid
------ prefiks = eesliide
------ infiks = siseliide
------ sufiks = järelliide

ISO 4:
sõnatüvele lisatav morfeem
- tähenduse või kategooria muutmiseks
- pole tüvi ega lõpp

ISO 832:
tuletissõna või muutevormi saamiseks
lisatud tähed
sõna või juure alguses, lõpus või sees