AKIT
English Eesti

affix

afiks, liide

olemus
tuletusliide või muuteliide: juurega või teise liitega liitunud morfeem sõna koostises, ei esine iseseisva sõnana; asendi järgi sõnas on prefiks (eesliide), infiks (siseliide) või sufiks (järelliide)

ISO 4: sõnatüvele ta tähenduse või kategooria muutmiseks lisatav morfeem, mis pole tüvi ega lõpp

ISO 832: sõna või juure algusesse, lõppu või sisse tuletissõna või muutevormi saamiseks lisatavad tähed