AKIT
English Eesti

affix

afiks, liide

olemus
tuletusliide või muuteliide:
- juurega või teise liitega liitunud morfeem sõna koostises
- ei esine iseseisva sõnana
- asendi järgi sõnas on alaliigid
------ prefiks (eesliide)
------ infiks (siseliide)
------ sufiks (järelliide)

ISO 4: sõnatüvele ta tähenduse või kategooria muutmiseks lisatav morfeem, mis pole tüvi ega lõpp

ISO 832: sõna või juure algusesse, lõppu või sisse tuletissõna või muutevormi saamiseks lisatavad tähed