AKIT
English Eesti

algebraic element (of extension field)

algebraline element

olemus
korpuse K laiendi L element a,
mille korral f(a)=0,
kus f on ühe muutuja polünoom,
mille kordajad on korpuse K elemendid

https://mathworld.wolfram.com/AlgebraicElement.html