AKIT
English Eesti

anonymization

anonüümimine

Õ:kohati käibivas "anonümiseerimises" lisavad kaks sufiksit küll pikkust, kuid mitte teavet; see kehtib ka paljude muude võõrsõnade puhul

olemus
ISO/IEC 29100, 27038 jt:
protsess, millega isikutuvastusteave kõrvaldatakse
või muudetakse, nii et selle subjekti ei saa tuvastada:
- erinevalt umbisikustamisest ei ole pööratav

ISO/IEC TR 24714:
biomeetriaandmete väljastust
akadeemilistel, statistika või testimise eesmärkidel
tuleks hoolikalt kaalutleda ja reguleerida ning
seosed muu isikuteabega tuleks kõrvaldada,
kui nad võivad viia isiku tuvastuseni

täpsemalt
https://www.slideshare.net/satyamag/data-anonymization

https://www.slideshare.net/arx-deidentifier/prasser-methods

http://www.hamilton.ie/privacy2014/josep.pdf

https://www.caida.org/projects/predict/anonymization/

https://themerkle.com/top-3-anonymous-network-protocols/

vahendeid
https://sharemind.cyber.ee/anonymisation-2_0-part-1-definitions/

https://sharemind.cyber.ee/anonymisation-2_0-part-2-sharemind/

standardid
https://tools.ietf.org/html/rfc6235