AKIT
English Eesti

antisymmetric relation

antisümmeetriline seos

olemus
mingis hulgas kehtiv binaarseos S omadusega:
kui x S y ja y S x, siis x = y
selle hulga mis tahes elementide x, y korral

näiteid
- reaalarvude järjestusseos: kui x ≤ y ja y ≤ x, siis x = y
- alamhulgaseos: kui A ⊆ B ja B ⊆ A, siis A = B