AKIT
English Eesti

accommodation (2)

kohandumine; kohanemine; kohandamine; sobitumine; sobitamine

näiteid
(2a) füsioloogias:
silma fookuskauguse automaatne kohandumine

(2b) psühholoogias:
sisemudelite sobitumine uute kogemustega

(2c) sotsiaalpsühholoogias:
keele ja käitumise sobitumine suhtluspartneritega