AKIT
English Eesti

accommodation (2)

kohandumine; kohanemine; kohandamine; sobitumine; sobitamine

sealhulgas

- füsioloogias: silma fookuskauguse automaatne kohandumine

- psühholoogias: sisemudelite sobitumine uute kogemustega

- sotsiaalpsühholoogias: keele ja käitumise sobitumine suhtluspartneritega