AKIT
English Eesti

allocability

paigutatavus

ressursside või kulude üksikeesmärkide, -objektide või -tegevustega sidumise kvalitatiivne või kvantitatiivne võimalikkus