AKIT
English Eesti

allocability

paigutatavus

olemus
kvalitatiivne või kvantitatiivne võimalikkus
siduda ressursse või kulusid
üksikeesmärkide, -objektide või -tegevustega
=
the quality or state of being allocable or assigned