AKIT
English Eesti

artificial intelligence (2)

tehisintellekt

olemus
intellektitehnika uurimis- ja arendusobjekt

ISO/IEC 2382:
funktsionaalüksuse võime täita funktsioone,
mida üldiselt seostatakse inimintellektiga,
näiteks arutlemist ja õppimist

rakendusi
- kõigil elualadel
http://www.ijeit.com/Vol%204/Issue%2010/IJEIT1412201504_15.pdf

http://oaji.net/articles/2017/1330-1530777830.pdf

https://arxiv.org/pdf/1804.01396.pdf

- üha enam infoturbes, aga ka selle murdmiseks

vt ka
- intellektitehnika, rakendusi infoturbes