AKIT
English Eesti

artificial intelligence (2)

tehisintellekt

ISO/IEC 2382-28: funktsionaalüksuse võime täita funktsioone, mida üldiselt seostatakse inimintellektiga, näiteks arutlemist ja õppimist; intellektitehnika uurimis- ja arendusobjekt; rakendatakse üha rohkem infoturbes, aga ka selle murdmiseks