AKIT
English Eesti

artificial intelligence (2)

tehisintellekt

olemus
intellektitehnika uurimis- ja arendusobjekt

ISO/IEC 2382:
funktsionaalüksuse võime täita funktsioone,
mida üldiselt seostatakse inimintellektiga,
näiteks arutlemist ja õppimist

ISO/IEC 19944, ISO/IEC 22989:
tehnilise süsteemi võime
hankida, töödelda ja rakendada
teadmust ja oskusi, st
kogemuse või haridusega saadud
fakte, teavet ja oskusi

rakendusi
- on kõigil elualadel
http://www.ijeit.com/Vol%204/Issue%2010/IJEIT1412201504_15.pdf

http://oaji.net/articles/2017/1330-1530777830.pdf

https://arxiv.org/pdf/1804.01396.pdf

- üha enam infoturbes, aga ka selle murdmiseks

turvalisus
https://aiexecutivesearch.com/cyber-security-artificial-intelligence/

https://www.wired.com/story/tainted-data-teach-algorithms-wrong-lessons/

https://www.balbix.com/insights/artificial-intelligence-in-cybersecurity/

vt ka
- intellektitehnika, rakendusi infoturbes