artificial intelligence (1)

intellektitehnika

Õ: tehisintellekt on selle valdkonna
uurimis- ja arendusobjekt,
valdkonna nimetusena aga
niisama sobimatu kui näiteks
"hoone" ehitusala tähenduses

olemus
ISO/IEC 2382:
interdistsiplinaarne ala,
enamasti loetakse informaatika haruks,
tegeleb mudelite ja süsteemidega
selliste ülesannete täitmiseks,
mida tavaliselt seostatakse inimintellektiga,
näiteks arutlemiseks ja õppimiseks
= interdisciplinary field, usually regarded as a branch of computer science, dealing with models and systems for the performance of functions generally associated with human intelligence, such as reasoning and learning

ISO/IEC/IEEE 24765:
informaatika haru, käsitleb
selliseid andmetöötlussüsteeme, mille ülesandeid
tavaliselt seostatakse inimintellektiga,
näiteks arutlemise, õppimise ja täiustumisega
= branch of computer science devoted to developing data processing systems that perform functions normally associated with human intelligence, such as reasoning, learning, and self-improvement

OECD (2019):
https://oecd.ai/en/assets/files/OECD-LEGAL-0449-en.pdf

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence

https://www.uc.edu/content/dam/uc/ce/docs/OLLI/Page%20Content/ARTIFICIAL%20INTELLIGENCEr.pdf

https://www.tutorialspoint.com/artificial_intelligence/artificial_intelligence_overview.htm

https://www.dcpehvpm.org/E-Content/BCA/BCA-III/artificial_intelligence_tutorial.pdf

http://www.hutter1.net/ai/sintro2ai.pdf

https://futureoflife.org/background/benefits-risks-of-artificial-intelligence/

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/641547/EPRS_STU(2020)641547_EN.pdf

https://www.vssut.ac.in/lecture_notes/lecture1428643004.pdf

https://www.schneier.com/essays/archives/2023/11/ten-ways-ai-will-change-democracy.html
https://www.kdnuggets.com/2019/11/10-free-must-read-books-ai.html

http://www.freebookcentre.net/CompuScience/Free-Artificial-Intelligence-Books-Download.html

https://readyforai.com/article/best-books-on-artificial-intelligence-for-beginner-with-pdf-download/

https://www.wiziq.com/tutorials/artificial-intelligence

https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-034-artificial-intelligence-fall-2010/tutorials/

https://aitopics.org/search

https://www.nature.com/articles/d41586-023-03144-w

infoturbes
https://www.computer.org/publications/tech-news/trends/the-use-of-artificial-intelligence-in-cybersecurity

https://www.balbix.com/insights/artificial-intelligence-in-cybersecurity/

https://www.normshield.com/cyber-security-with-artificial-intelligence-in-10-question/

https://www.datacenterknowledge.com/security/top-three-use-cases-ai-cybersecurity

http://www.securityweek.com/role-artificial-intelligence-cyber-security

http://thehackernews.com/2016/04/artificial-intelligence-cyber-security.html

https://hosteddocs.ittoolbox.com/ai_cybersecurity_dummies.pdf

https://www.aithority.com/guest-authors/ai-in-cybersecurity-applications-in-various-fields/

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf

https://securitydelta.nl/media/com_hsd/report/234/document/HSD-Rapport-AI-11619.pdf

https://builtin.com/artificial-intelligence/artificial-intelligence-cybersecurity

vt ka
- seletuslik intellektitehnika

Toimub laadimine

artificial intelligence (1)

intellektitehnika

Õ: tehisintellekt on selle valdkonna
uurimis- ja arendusobjekt,
valdkonna nimetusena aga
niisama sobimatu kui näiteks
"hoone" ehitusala tähenduses

olemus
ISO/IEC 2382:
interdistsiplinaarne ala,
enamasti loetakse informaatika haruks,
tegeleb mudelite ja süsteemidega
selliste ülesannete täitmiseks,
mida tavaliselt seostatakse inimintellektiga,
näiteks arutlemiseks ja õppimiseks
= interdisciplinary field, usually regarded as a branch of computer science, dealing with models and systems for the performance of functions generally associated with human intelligence, such as reasoning and learning

ISO/IEC/IEEE 24765:
informaatika haru, käsitleb
selliseid andmetöötlussüsteeme, mille ülesandeid
tavaliselt seostatakse inimintellektiga,
näiteks arutlemise, õppimise ja täiustumisega
= branch of computer science devoted to developing data processing systems that perform functions normally associated with human intelligence, such as reasoning, learning, and self-improvement

OECD (2019):
https://oecd.ai/en/assets/files/OECD-LEGAL-0449-en.pdf

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence

https://www.uc.edu/content/dam/uc/ce/docs/OLLI/Page%20Content/ARTIFICIAL%20INTELLIGENCEr.pdf

https://www.tutorialspoint.com/artificial_intelligence/artificial_intelligence_overview.htm

https://www.dcpehvpm.org/E-Content/BCA/BCA-III/artificial_intelligence_tutorial.pdf

http://www.hutter1.net/ai/sintro2ai.pdf

https://futureoflife.org/background/benefits-risks-of-artificial-intelligence/

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/641547/EPRS_STU(2020)641547_EN.pdf

https://www.vssut.ac.in/lecture_notes/lecture1428643004.pdf

https://www.schneier.com/essays/archives/2023/11/ten-ways-ai-will-change-democracy.html
https://www.kdnuggets.com/2019/11/10-free-must-read-books-ai.html

http://www.freebookcentre.net/CompuScience/Free-Artificial-Intelligence-Books-Download.html

https://readyforai.com/article/best-books-on-artificial-intelligence-for-beginner-with-pdf-download/

https://www.wiziq.com/tutorials/artificial-intelligence

https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-034-artificial-intelligence-fall-2010/tutorials/

https://aitopics.org/search

https://www.nature.com/articles/d41586-023-03144-w

infoturbes
https://www.computer.org/publications/tech-news/trends/the-use-of-artificial-intelligence-in-cybersecurity

https://www.balbix.com/insights/artificial-intelligence-in-cybersecurity/

https://www.normshield.com/cyber-security-with-artificial-intelligence-in-10-question/

https://www.datacenterknowledge.com/security/top-three-use-cases-ai-cybersecurity

http://www.securityweek.com/role-artificial-intelligence-cyber-security

http://thehackernews.com/2016/04/artificial-intelligence-cyber-security.html

https://hosteddocs.ittoolbox.com/ai_cybersecurity_dummies.pdf

https://www.aithority.com/guest-authors/ai-in-cybersecurity-applications-in-various-fields/

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf

https://securitydelta.nl/media/com_hsd/report/234/document/HSD-Rapport-AI-11619.pdf

https://builtin.com/artificial-intelligence/artificial-intelligence-cybersecurity

vt ka
- seletuslik intellektitehnika

Palun oodake...

Tõrge

artificial intelligence (1)

intellektitehnika

Õ: tehisintellekt on selle valdkonna
uurimis- ja arendusobjekt,
valdkonna nimetusena aga
niisama sobimatu kui näiteks
"hoone" ehitusala tähenduses

olemus
ISO/IEC 2382:
interdistsiplinaarne ala,
enamasti loetakse informaatika haruks,
tegeleb mudelite ja süsteemidega
selliste ülesannete täitmiseks,
mida tavaliselt seostatakse inimintellektiga,
näiteks arutlemiseks ja õppimiseks
= interdisciplinary field, usually regarded as a branch of computer science, dealing with models and systems for the performance of functions generally associated with human intelligence, such as reasoning and learning

ISO/IEC/IEEE 24765:
informaatika haru, käsitleb
selliseid andmetöötlussüsteeme, mille ülesandeid
tavaliselt seostatakse inimintellektiga,
näiteks arutlemise, õppimise ja täiustumisega
= branch of computer science devoted to developing data processing systems that perform functions normally associated with human intelligence, such as reasoning, learning, and self-improvement

OECD (2019):
https://oecd.ai/en/assets/files/OECD-LEGAL-0449-en.pdf

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence

https://www.uc.edu/content/dam/uc/ce/docs/OLLI/Page%20Content/ARTIFICIAL%20INTELLIGENCEr.pdf

https://www.tutorialspoint.com/artificial_intelligence/artificial_intelligence_overview.htm

https://www.dcpehvpm.org/E-Content/BCA/BCA-III/artificial_intelligence_tutorial.pdf

http://www.hutter1.net/ai/sintro2ai.pdf

https://futureoflife.org/background/benefits-risks-of-artificial-intelligence/

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/641547/EPRS_STU(2020)641547_EN.pdf

https://www.vssut.ac.in/lecture_notes/lecture1428643004.pdf

https://www.schneier.com/essays/archives/2023/11/ten-ways-ai-will-change-democracy.html
https://www.kdnuggets.com/2019/11/10-free-must-read-books-ai.html

http://www.freebookcentre.net/CompuScience/Free-Artificial-Intelligence-Books-Download.html

https://readyforai.com/article/best-books-on-artificial-intelligence-for-beginner-with-pdf-download/

https://www.wiziq.com/tutorials/artificial-intelligence

https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-034-artificial-intelligence-fall-2010/tutorials/

https://aitopics.org/search

https://www.nature.com/articles/d41586-023-03144-w

infoturbes
https://www.computer.org/publications/tech-news/trends/the-use-of-artificial-intelligence-in-cybersecurity

https://www.balbix.com/insights/artificial-intelligence-in-cybersecurity/

https://www.normshield.com/cyber-security-with-artificial-intelligence-in-10-question/

https://www.datacenterknowledge.com/security/top-three-use-cases-ai-cybersecurity

http://www.securityweek.com/role-artificial-intelligence-cyber-security

http://thehackernews.com/2016/04/artificial-intelligence-cyber-security.html

https://hosteddocs.ittoolbox.com/ai_cybersecurity_dummies.pdf

https://www.aithority.com/guest-authors/ai-in-cybersecurity-applications-in-various-fields/

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf

https://securitydelta.nl/media/com_hsd/report/234/document/HSD-Rapport-AI-11619.pdf

https://builtin.com/artificial-intelligence/artificial-intelligence-cybersecurity

vt ka
- seletuslik intellektitehnika

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!