artificial intelligence (1)

intellektitehnika

Õ: tehisintellekt on selle valdkonna
uurimis- ja arendusobjekt,
valdkonna nimetusena aga
niisama sobimatu kui näiteks
"hoone" ehitusala tähenduses

olemus
ISO/IEC 2382:
interdistsiplinaarne ala,
enamasti loetakse informaatika haruks,
tegeleb mudelite ja süsteemidega
selliste ülesannete täitmiseks,
mida tavaliselt seostatakse inimintellektiga,
näiteks arutlemiseks ja õppimiseks
= interdisciplinary field, usually regarded as a branch of computer science, dealing with models and systems for the performance of functions generally associated with human intelligence, such as reasoning and learning

ISO/IEC/IEEE 24765:
informaatika haru, käsitleb
selliseid andmetöötlussüsteeme, mille ülesandeid
tavaliselt seostatakse inimintellektiga,
näiteks arutlemise, õppimise ja täiustumisega
= branch of computer science devoted to developing data processing systems that perform functions normally associated with human intelligence, such as reasoning, learning, and self-improvement

ISO/IEC 22989:
research and development of mechanisms and applications of AI systems
Note. Research and development can take place across any number of fields such as computer science, data science, humanities, mathematics and natural sciences.


OECD (2019):
https://oecd.ai/en/assets/files/OECD-LEGAL-0449-en.pdf

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence

https://www.uc.edu/content/dam/uc/ce/docs/OLLI/Page%20Content/ARTIFICIAL%20INTELLIGENCEr.pdf

https://www.tutorialspoint.com/artificial_intelligence/artificial_intelligence_overview.htm

https://www.dcpehvpm.org/E-Content/BCA/BCA-III/artificial_intelligence_tutorial.pdf

http://www.hutter1.net/ai/sintro2ai.pdf

https://futureoflife.org/background/benefits-risks-of-artificial-intelligence/

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/641547/EPRS_STU(2020)641547_EN.pdf

https://www.vssut.ac.in/lecture_notes/lecture1428643004.pdf

https://www.schneier.com/essays/archives/2023/11/ten-ways-ai-will-change-democracy.html
https://www.kdnuggets.com/2019/11/10-free-must-read-books-ai.html

http://www.freebookcentre.net/CompuScience/Free-Artificial-Intelligence-Books-Download.html

https://readyforai.com/article/best-books-on-artificial-intelligence-for-beginner-with-pdf-download/

https://www.wiziq.com/tutorials/artificial-intelligence

https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-034-artificial-intelligence-fall-2010/tutorials/

https://aitopics.org/search

https://www.nature.com/articles/d41586-023-03144-w

infoturbes
https://www.computer.org/publications/tech-news/trends/the-use-of-artificial-intelligence-in-cybersecurity

https://www.balbix.com/insights/artificial-intelligence-in-cybersecurity/

https://www.normshield.com/cyber-security-with-artificial-intelligence-in-10-question/

https://www.datacenterknowledge.com/security/top-three-use-cases-ai-cybersecurity

http://www.securityweek.com/role-artificial-intelligence-cyber-security

http://thehackernews.com/2016/04/artificial-intelligence-cyber-security.html

https://hosteddocs.ittoolbox.com/ai_cybersecurity_dummies.pdf

https://www.aithority.com/guest-authors/ai-in-cybersecurity-applications-in-various-fields/

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf

https://securitydelta.nl/media/com_hsd/report/234/document/HSD-Rapport-AI-11619.pdf

https://builtin.com/artificial-intelligence/artificial-intelligence-cybersecurity

vt ka
- seletuslik intellektitehnika

Toimub laadimine

artificial intelligence (1)

intellektitehnika

Õ: tehisintellekt on selle valdkonna
uurimis- ja arendusobjekt,
valdkonna nimetusena aga
niisama sobimatu kui näiteks
"hoone" ehitusala tähenduses

olemus
ISO/IEC 2382:
interdistsiplinaarne ala,
enamasti loetakse informaatika haruks,
tegeleb mudelite ja süsteemidega
selliste ülesannete täitmiseks,
mida tavaliselt seostatakse inimintellektiga,
näiteks arutlemiseks ja õppimiseks
= interdisciplinary field, usually regarded as a branch of computer science, dealing with models and systems for the performance of functions generally associated with human intelligence, such as reasoning and learning

ISO/IEC/IEEE 24765:
informaatika haru, käsitleb
selliseid andmetöötlussüsteeme, mille ülesandeid
tavaliselt seostatakse inimintellektiga,
näiteks arutlemise, õppimise ja täiustumisega
= branch of computer science devoted to developing data processing systems that perform functions normally associated with human intelligence, such as reasoning, learning, and self-improvement

ISO/IEC 22989:
research and development of mechanisms and applications of AI systems
Note. Research and development can take place across any number of fields such as computer science, data science, humanities, mathematics and natural sciences.


OECD (2019):
https://oecd.ai/en/assets/files/OECD-LEGAL-0449-en.pdf

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence

https://www.uc.edu/content/dam/uc/ce/docs/OLLI/Page%20Content/ARTIFICIAL%20INTELLIGENCEr.pdf

https://www.tutorialspoint.com/artificial_intelligence/artificial_intelligence_overview.htm

https://www.dcpehvpm.org/E-Content/BCA/BCA-III/artificial_intelligence_tutorial.pdf

http://www.hutter1.net/ai/sintro2ai.pdf

https://futureoflife.org/background/benefits-risks-of-artificial-intelligence/

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/641547/EPRS_STU(2020)641547_EN.pdf

https://www.vssut.ac.in/lecture_notes/lecture1428643004.pdf

https://www.schneier.com/essays/archives/2023/11/ten-ways-ai-will-change-democracy.html
https://www.kdnuggets.com/2019/11/10-free-must-read-books-ai.html

http://www.freebookcentre.net/CompuScience/Free-Artificial-Intelligence-Books-Download.html

https://readyforai.com/article/best-books-on-artificial-intelligence-for-beginner-with-pdf-download/

https://www.wiziq.com/tutorials/artificial-intelligence

https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-034-artificial-intelligence-fall-2010/tutorials/

https://aitopics.org/search

https://www.nature.com/articles/d41586-023-03144-w

infoturbes
https://www.computer.org/publications/tech-news/trends/the-use-of-artificial-intelligence-in-cybersecurity

https://www.balbix.com/insights/artificial-intelligence-in-cybersecurity/

https://www.normshield.com/cyber-security-with-artificial-intelligence-in-10-question/

https://www.datacenterknowledge.com/security/top-three-use-cases-ai-cybersecurity

http://www.securityweek.com/role-artificial-intelligence-cyber-security

http://thehackernews.com/2016/04/artificial-intelligence-cyber-security.html

https://hosteddocs.ittoolbox.com/ai_cybersecurity_dummies.pdf

https://www.aithority.com/guest-authors/ai-in-cybersecurity-applications-in-various-fields/

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf

https://securitydelta.nl/media/com_hsd/report/234/document/HSD-Rapport-AI-11619.pdf

https://builtin.com/artificial-intelligence/artificial-intelligence-cybersecurity

vt ka
- seletuslik intellektitehnika

Palun oodake...

Tõrge

artificial intelligence (1)

intellektitehnika

Õ: tehisintellekt on selle valdkonna
uurimis- ja arendusobjekt,
valdkonna nimetusena aga
niisama sobimatu kui näiteks
"hoone" ehitusala tähenduses

olemus
ISO/IEC 2382:
interdistsiplinaarne ala,
enamasti loetakse informaatika haruks,
tegeleb mudelite ja süsteemidega
selliste ülesannete täitmiseks,
mida tavaliselt seostatakse inimintellektiga,
näiteks arutlemiseks ja õppimiseks
= interdisciplinary field, usually regarded as a branch of computer science, dealing with models and systems for the performance of functions generally associated with human intelligence, such as reasoning and learning

ISO/IEC/IEEE 24765:
informaatika haru, käsitleb
selliseid andmetöötlussüsteeme, mille ülesandeid
tavaliselt seostatakse inimintellektiga,
näiteks arutlemise, õppimise ja täiustumisega
= branch of computer science devoted to developing data processing systems that perform functions normally associated with human intelligence, such as reasoning, learning, and self-improvement

ISO/IEC 22989:
research and development of mechanisms and applications of AI systems
Note. Research and development can take place across any number of fields such as computer science, data science, humanities, mathematics and natural sciences.


OECD (2019):
https://oecd.ai/en/assets/files/OECD-LEGAL-0449-en.pdf

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence

https://www.uc.edu/content/dam/uc/ce/docs/OLLI/Page%20Content/ARTIFICIAL%20INTELLIGENCEr.pdf

https://www.tutorialspoint.com/artificial_intelligence/artificial_intelligence_overview.htm

https://www.dcpehvpm.org/E-Content/BCA/BCA-III/artificial_intelligence_tutorial.pdf

http://www.hutter1.net/ai/sintro2ai.pdf

https://futureoflife.org/background/benefits-risks-of-artificial-intelligence/

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/641547/EPRS_STU(2020)641547_EN.pdf

https://www.vssut.ac.in/lecture_notes/lecture1428643004.pdf

https://www.schneier.com/essays/archives/2023/11/ten-ways-ai-will-change-democracy.html
https://www.kdnuggets.com/2019/11/10-free-must-read-books-ai.html

http://www.freebookcentre.net/CompuScience/Free-Artificial-Intelligence-Books-Download.html

https://readyforai.com/article/best-books-on-artificial-intelligence-for-beginner-with-pdf-download/

https://www.wiziq.com/tutorials/artificial-intelligence

https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-034-artificial-intelligence-fall-2010/tutorials/

https://aitopics.org/search

https://www.nature.com/articles/d41586-023-03144-w

infoturbes
https://www.computer.org/publications/tech-news/trends/the-use-of-artificial-intelligence-in-cybersecurity

https://www.balbix.com/insights/artificial-intelligence-in-cybersecurity/

https://www.normshield.com/cyber-security-with-artificial-intelligence-in-10-question/

https://www.datacenterknowledge.com/security/top-three-use-cases-ai-cybersecurity

http://www.securityweek.com/role-artificial-intelligence-cyber-security

http://thehackernews.com/2016/04/artificial-intelligence-cyber-security.html

https://hosteddocs.ittoolbox.com/ai_cybersecurity_dummies.pdf

https://www.aithority.com/guest-authors/ai-in-cybersecurity-applications-in-various-fields/

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf

https://securitydelta.nl/media/com_hsd/report/234/document/HSD-Rapport-AI-11619.pdf

https://builtin.com/artificial-intelligence/artificial-intelligence-cybersecurity

vt ka
- seletuslik intellektitehnika

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!