AKIT
English Eesti

analytics

analüütika

olemus
andmete teabeks muutmise valdkond: süstemaatiline tähenduslike mustrite otsing andmetes ning nende tõlgendamine ja esitus matemaatika, statistika, prognostilise modelleerimise, operatsioonianalüüsi, masinõppe jt distsipliinide abil, sageli ajalooandmeid kasutades, mingi otsuste või sündmuste toime uurimiseks, mingi vahendi või stsenaariumi hindamiseks, võimalik tendentside avastamiseks

lisateavet
https://www.sas.com/en_us/insights/analytics/what-is-analytics.html

https://www.sas.com/en_us/insights/analytics.html

http://www.analytics-magazine.org/

https://www.cio.com/category/analytics/

vt ka
- andmeanalüütika
- hajusanalüütika
- kasutaja käitumise analüütika
- ärianalüütika